Medarbetarporträttet – en kraftfull metod för att stärka ditt företags arbetsgivarvarumärke

Ohappa Kontaktbild Marica
Marica Rastad, Projektledare på ohappa
28 november 2023


Idag är kompetensförsörjning på allas läppar och företagsledare blir alltmer medvetna om värdet av en stark strategi för arbetsgivarvarumärket. Men hur ska du göra för att särskilja ditt företag och locka de bästa talangerna till din organisation? En effektiv och ofta underskattad metod är att lyfta fram dina medarbetare genom personliga porträtt. Det här är en strategi som stärker ditt företags varumärke och hjälper dig att skapa en arbetsmiljö som både attraherar och behåller de bästa medarbetarna.
Medarbetare Blog Raeng Txxifuqlbkq Unsplash

Lyft fram de mjuka värdena

Att låta medarbetare ta plats, synas och skina ger företaget en mänsklig dimension som stärker de mjuka värdena. Det visar att ditt företag är mer än bara produkter eller tjänster. Det är en plats där människor trivs. Berättelser om medarbetarnas utmaningar, erfarenheter och framgångar ger en djupare insikt i organisationen och skapar trovärdighet.

 

Stärk företagskulturen

Medarbetarporträtt ger en inblick i företagskulturen och bidrar också till att se och bekräfta människorna som jobbar på företaget. När stolta, glada och engagerade medarbetare lyfts fram, sänder det en stark signal om att företaget mår bra och värdesätter sina anställda. Detta bidrar till att attrahera flera medarbetare som delar företagets värderingar. Detta stärker i sin tur företagskulturen och skapar en positiv arbetsmiljö där anställda känner sig bekräftade och uppskattade. En stark företagskultur bidrar även en positiv arbetsmiljö och förbättrar medarbetarnas motivation och produktivitet.

 

Bygg förtroende och trovärdighet

När företag lyfter fram sina medarbetare så visar det på öppenhet och ärlighet. Det bygger förtroende och trovärdighet bland målgrupperna. När potentiella medarbetare eller kunder får möjlighet att lära känna din personal, skapar det en direkt koppling till företaget vilket i sin tur öppnar dörren för kontakt och framtida kundrelationer.

 

Locka, behåll och utveckla medarbetare

Att presentera dina medarbetare genom porträtt är en kraftfull metod för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke. Genom att ge en mänsklig dimension, bjuda på unika berättelser och bygga förtroende och trovärdighet, kan ditt företag särskilja sig från konkurrenterna. Syftet är att locka, behålla och utveckla medarbetare, så varför inte ta steget och börja använda porträtt som en del av din företagsstrategi?

 

 

Behöver du hjälp med din arbetsgivarkommunikation?

Hör av dig!

 

Avatar

Marica Rastad

Projektledare

073-086 28 01 marica@ohappa.se
Avatar

Anna Engman

Projektledare

073-983 48 99 anna@ohappa.se

Fler nyheter

Arbetsgivarvarumärke
Marica Portrait
Marica Rastad, Projektledare på ohappa
14 november 2023

Sju tips för ett starkare arbetsgivarvarumärke

För många företag är kompetensförsörjning en stor och växande utmaning. Konkurrensen om de bästa kompetenserna är tuff och därför blir det a...

Vi förstår dig Arbetsgivarkommunikation
Ohappa Olof
Ohappa Logo SOME
ohappa
18 december 2023

Lär känna ohappas nya operativa chef – Olof Vestling

Vi är glada att få välkomna Olof Vestling som ny operativ chef på ohappa – ett mycket välkommet tillskott till vårt gäng. Han kliver in med ...

Nyhet Arbetsgivarkommunikation Marknadskommunikation Vi förstår dig