ELE | KUNDRESA

Svensk familjeägd träkoncern på en internationell marknad

Introduktion

Strategiskt arbete för att tydliggöra koncernens varumärke

I samverkan med kunden har ohappa varit drivande och gjort ett större strategiskt arbete som bidragit till att tydliggöra koncernens varumärke och position på marknaden. Arbetet skapade riktlinjer för företagets mål, visioner, tonalitet och huvudbudskap. Arbetet utmynnade även i en uppdatering av logotypen som resulterade i en modern symbol med anknytning till kärnan i ELEs verksamhet – skogen och naturens cirkulära kretslopp.

Samarbetet inkluderade också utveckling av en ny responsiv webbsida, innehållsproduktion för webb och sociala medier, uppstart av nyhetsbrev och textöversättning.

Arbetet bestod till exempel av:

  • Strategi och varumärkesarbete i dialog med ledningsgrupp
  • Visuell identitet och grafiska riktlinjer
  • Webbproduktion
  • Digital närvaro och innehållsproduktion
  • Struktur, planering och genomförande i samarbete med kund
  • Regelbundna avstämningar och planeringstillfällen

ELE är en svensk familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad. Företaget har en djup förankring i Hälsingland där ELE förvaltar egen skog, sågar tall och gran och tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä – allt detta genom ett långsiktigt och hållbart bruk av skog och mark i Hälsingland.

"Från första dagen har ohappa erbjudit en bredd och kompetens som har drivit vårt projekt framåt. Samarbetet har varit kreativt, professionellt och inspirerande. Resultat blev mitt i prick, där både vår historia och som vad som är viktigast i dagens kommunikation lyfts fram."

Marika Kroppegård, CFO, ELE