ENACO | KUNDRESA

Med uppdrag att skydda kritisk infrastruktur

Introduktion

Omstart av företagets kommunikation

Ohappas uppdrag började med en omstart av företagets kommunikation. ENACO behövde ett genomgripande kommunikationsarbete som speglade företagets verksamhet och kultur. Med utgångspunkt i ENACOs affärsplan startades ett långsiktigt arbete där det första målet var att inom sex månader lansera en ny webbplats baserad på en omarbetad visuell identitet.

Arbetet inleddes med ett varumärkesarbete i form av workshops med företagets ledningsgrupp. Nästa steg bestod av en genomlysning av kundresan och olika kundtypers behov av kommunikation i de olika stegen. När detta var gjort var grunden lagd till det kommande operativa arbetet.

Utifrån företagets befintliga logotyp skapade ohappa en visuell identitet med färgschema, typografi, bildspråk, tonalitet samt tillhörande mallar. Arbetet fortsatte sedan med att skapa en logisk webbstruktur, UX-design och innehållsproduktion för webbplatsen med målet att tydligt förmedla ENACOs tjänster, erbjudande, referenser och arbetsgivarvarumärke.

I samverkan med företagets vd, försäljningsorganisation och utvalda kunder arbetades ett representativt innehåll fram till webbsidan bestående av bilder, texter och kundcase. 

 

Arbetet omfattar bland annat:

  • Visuell identitet, grafiska riktlinjer och presentationsmaterial
  • Webbdesign och teknisk utveckling samt publicering av innehåll 
  • Text- och bildproduktion för webb
  • Projektledning och avstämning

ENACO är en pionjär i den svenska datacenterbranschen och har funnits i över 40 år. Företaget bygger och uppgraderar tekniska miljöer för kritisk infrastruktur.  Med ett tydligt kundfokus, stark laganda och en rikstäckande serviceorganisation arbetar ENACO proaktivt med kunder i hela landet.

Företaget kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kunderna är företag och organisationer inom näringslivet och den offentliga sektorn. 

"Min upplevelse av ohappa är rakt igenom positiv. De är professionella och kreativa och har förmågan att snabbt sätta sig in i verksamheten och förstå våra behov. Deras varma och opretentiösa sätt har också betytt mycket för oss."

Mikael Berggren, CEO ENACO