Rundvirke Skog | Kundresa

Sveriges största leverantör av specialvirke

Introduktion

Från nyhetsbrev till extern marknadsavdelning

Under 2020 startade vi ett samarbete med Rundvirke Skog gällande innehållsproduktion för ett nyhetsbrev. Därifrån har det snabbt vuxit till ett övergripande samarbete där ohappa idag agerar som Rundvirke Skogs externa marknadsavdelning.

Med en ny vd i spetsen och engagerade medarbetare var tiden mogen för ett större strategiskt arbete. Syftet var att tydliggöra företagets position på marknaden och skapa ett enhetligt och ökat kundfokus i kommunikationen. En viktig del av samarbetet är förankringen med vd och ledningsgruppen. Genom workshops och tät dialog så har både ledningsgruppen och medarbetare involverats i kommunikationsarbetet där ohappa bland annat står för konceptutveckling, processledning och genomförande.

Arbetet omfattar bland annat:

  • Strategi och marknadsplanering i dialog med ledningsgrupp och vd
  • Regelbundna avstämningar och planeringstillfällen
  • Digital närvaro - planering, innehållsproduktion, publicering och annonsering i sociala medier och löpande kommunikation
  • Produktion av film, bilder, bildspel och presentationer
  • Produktlanseringar och kampanjer
  • Webinar, mässor och evenemang
  • Konceptutveckling och aktivering

Rundvirke Skog är Sveriges största leverantör av specialsortiment och förser alla bolag inom Rundvirke Industrier med högkvalitativ specialråvara.

Företaget söker långsiktiga samarbeten med skogsägare och erbjuder ett brett utbud av skogsbrukstjänster som bland annat skoglig rådgivning, skogsvård, skogsbruksplaner, skoglig inventering samt utsyning av specialsortiment.

"ohappa har för oss blivit en oumbärlig partner i vårt varumärkesarbete. Vi sätter stort värde på deras förmåga att jobba både strategiskt och med det praktiska utförandet, på både daglig och långsiktig basis - inte minst med den löpande kommunikationen. De agerar alltid professionellt och på ett jordnära sätt. De förstår vår bransch och är inlyssnande och känner snabbt in behoven - och inte minst kreativa och nytänkande. De hjälper oss att förmedla våra budskap till de intressenter vi behöver nå, på ett effektivt sätt!"

Fredrik Granath, VD/CEO, Rundvirke Skog AB