Vi förstår dig.

HR-chef med ansvar för arbetsgivarvarumärket

Du har idag en roll med ett brett ansvar och är i behov för stöd i kommunikationsarbetet, både internt och externt. På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det svårt att sticka ut och attrahera de bästa talangerna. Att differentiera sig från andra arbetsgivare och erbjuda något unikt och attraktivt kan vara en utmaning. Dessutom behöver du som HR-chef fokusera på att utveckla strategier för att behålla och utveckla befintliga anställda.

Vi förstår dig.

HR-chef med ansvar för arbetsgivarvarumärket

Du har idag en roll med ett brett ansvar och är i behov för stöd i kommunikationsarbetet, både internt och externt. På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det svårt att sticka ut och attrahera de bästa talangerna. Att differentiera sig från andra arbetsgivare och erbjuda något unikt och attraktivt kan vara en utmaning. Dessutom behöver du som HR-chef fokusera på att utveckla strategier för att behålla och utveckla befintliga anställda.

Hur kan vi stötta dig?

Utifrån ditt behov kan vi stötta dig i det strategiska och/eller operativa arbetet. Vi upprättar ett effektivt kärnteam med relevant kompetens och tillsammans planerar vi upp ett arbete som ligger inom en bestämd budget. Vi ansvarar för genomförande och uppföljning med fasta avstämningsmöten. Vi tar tag där det behövs – det kan vara att kartlägga medarbetarresan, se över innehållet på webbsidan, skriva texter, göra intervjuer med medarbetare och kunder, driva sociala medier eller producera rekryteringsstöd. Vi kan också vara ditt bollplank om du som HR-chef vill fortsätta göra delar av arbetet själv.

Fördelar

Samarbetet frigör både tid och resurser för att du ska kunna fokusera på andra strategiska HR-uppgifter. Tillsammans skapar vi en mer effektiv och professionell kommunikation med både nuvarande och framtida medarbetare.

Behöver du hjälp med din kommunikation?

Hör av dig!

 

Avatar

Marica Rastad

Projektledare

073-086 28 01 marica@ohappa.se
Avatar

Anna Engman

Projektledare

073-983 48 99 anna@ohappa.se