Vi förstår dig.

Vd utan marknads- och/eller HR-chef

Som vd kan det vara svårt att hinna med just marknads- och kommunikationsarbetet – inte minst internt. Dessa punkter hamnar av naturliga skäl ofta längre ner på prioritetslistan än t.ex. personalfrågor, säljaktiviteter och andra självklara fokusområden för en vd.

Vi förstår dig.

Vd utan marknads- och/eller HR-chef

Som vd kan det vara svårt att hinna med just marknads- och kommunikationsarbetet – inte minst internt. Dessa punkter hamnar av naturliga skäl ofta längre ner på prioritetslistan än t.ex. personalfrågor, säljaktiviteter och andra självklara fokusområden för en vd.

Hur kan vi stötta dig?

Om du behöver avlastning så finns vi här. Vi är vana att styra upp befintliga kanaler och driva arbetet på en nivå som är rimlig för verksamheten. En plan och budget sätts och sedan jobbar vi efter prioriteringslistan som vi har satt tillsammans. Vi tar tag i det som behövs – vi kan uppdatera webbsidan, driva sociala medier, skriva texter, skapa presentationer, producera säljstöd eller så agerar vi helt enkelt som stöd och rådgivare om du som vd vill fortsätta göra en del själv. Under arbetets gång har vi regelbundna avstämningar med dig och övriga i företagsledningen.

Fördelar

Som vd kan du nu i högre grad fokusera på din huvuduppgift – att leda och utveckla företaget. Företagskommunikationen blir enhetlig och uppstyrd vilket stärker ert varumärke på både marknads- och arbetsgivarsidan. Du får arbetsro i vetskapen att företagets kommunikation är genomtänkt, kontinuerlig och aktuell.

Behöver du hjälp med din kommunikation?

Hör av dig!

 

Avatar

Marica Rastad

Projektledare

073-086 28 01 marica@ohappa.se
Avatar

Anna Engman

Projektledare

073-983 48 99 anna@ohappa.se